Limitare si Stingere Incendii

Limitare si Stingere Incendii

Pentru a asigura securitatea în cazuri de incendii, legea în vigoare obligă pentru anumite tipuri de construcţii ca ele să fie prevăzute cu sisteme de detectare şi stingere a incendiilor.

X distribuie şi asigură servicii de proiectare si instalare a sistemelor de detectare si stingere a incendiilor.

Propagarea unui incendiu se produce datorită arderii la suprafaţă a unei substanţe combustibile şi prin prezenţa unor factori care favorizează sau inhibă propagarea.

Limitarea propagării incendiilor are ca scop:

  • Asigură intervenţia în condiţii optime a unităţilor de pompieri şi ale controlului incendiilor deoarece radiaţia termică a incendiilor de mari proporţii poate împiedica apropierea echipelor de pompieri/salvare
  • Ajută la posibilitatea evacuării în timp util şi sigur a persoanelor din încăperi ca apoi acestea să poate fi preluate de unităţile în cauză
  • Reduce riscul producerii unor incendii de proporţii care pot provoca distrugerea unor servicii vitale, a ansamblurilor de locuinţe si a telecomunicaţiilor.

Controlând următorii parametrii putem diminua propagarea incendiilor:

  • Distanţa între construcţii, instalaţii tehnologice
  • Limitarea suprafeţelor construite prin crearea unor compartimente de incendiu
  • Practicarea unor zone tampon
  • Asigurarea elementelor de limitare a incendiului adaptate la acţiunea termică estimată
  • Controlul propagării incendiului prin golurile practicate în elementele de limitare a incendiului
  • Amplasarea spaţiilor cu risc ridicat de incendiu, explozie
  • Măsuri de protecţie activă prin instalaţii de protecţie şi instalaţii de stingere

Limitare si Stingere Incendii Suceava